สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายชัยยันต์  ปะนาทัง
2. นายทินกร  จันทร์ลอย
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์