สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 5 1. นายกฤษดาศักดิ์  เวียงยิ่ง
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงตะวัน  ปลัดศรีช่วย
2. เด็กหญิงเตชินี  สะไนเซ็ม
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา  ลุลงยศ
2. เด็กหญิงศิรินาฏ  อินทิราช
3. เด็กหญิงอรนิภา  พิมรัตน์
 
1. นายฉลาด  ปาโส
2. นางไพวัน  ปาโส