หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 68 62 92.54% 4 5.97% 1 1.49% 0 0% 67
2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 77 58 84.06% 7 10.14% 4 5.8% 0 0% 69
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 67 55 93.22% 4 6.78% 0 0% 0 0% 59
4 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 42 37 90.24% 3 7.32% 1 2.44% 0 0% 41
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 37 34 97.14% 1 2.86% 0 0% 0 0% 35
6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 46 31 70.45% 11 25% 2 4.55% 0 0% 44
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 40 28 73.68% 8 21.05% 2 5.26% 0 0% 38
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 48 25 71.43% 7 20% 2 5.71% 1 2.86% 35
9 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 26 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 30 21 72.41% 7 24.14% 1 3.45% 0 0% 29
11 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 41 21 55.26% 6 15.79% 11 28.95% 0 0% 38
12 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 27 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
13 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 22 18 81.82% 2 9.09% 2 9.09% 0 0% 22
14 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 31 17 60.71% 7 25% 3 10.71% 1 3.57% 28
15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 27 16 59.26% 8 29.63% 3 11.11% 0 0% 27
16 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 25 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
17 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 22 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 17 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 25 13 54.17% 6 25% 5 20.83% 0 0% 24
20 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
23 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 22 7 36.84% 10 52.63% 2 10.53% 0 0% 19
24 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
25 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
27 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]