หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 27 83 36
2 004 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 67 246 122
3 005 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 17 55 28
4 007 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 30 48 42
5 008 โรงเรียนทรายทองวิทยา 46 104 71
6 010 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 17 36 26
7 011 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 14 29 24
8 012 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 68 260 116
9 013 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 77 304 117
10 020 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 25 40 35
11 021 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 37 155 74
12 022 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 48 138 67
13 023 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 15 34 23
14 024 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 27 48 33
15 025 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 42 145 78
16 026 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 22 48 33
17 027 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 31 50 35
18 028 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 14 21 18
19 030 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 7 15 10
20 019 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 40 91 59
21 029 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 41 72 60
22 014 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0
23 016 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 26 101 42
24 015 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 22 50 36
25 006 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 25 40 32
26 003 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0
27 009 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 7 14 8
28 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 7 10 9
29 017 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 0 0 0
30 018 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 22 60 40
รวม 821 2297 1274
3571

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]