หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 79 67 98.53% 1 1.47% 0 0% 0 0% 68
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 63 60 98.36% 1 1.64% 0 0% 0 0% 61
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 60 44 83.02% 6 11.32% 3 5.66% 0 0% 53
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 47 36 90% 2 5% 2 5% 0 0% 40
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 42 32 80% 6 15% 1 2.5% 1 2.5% 40
6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 52 31 81.58% 5 13.16% 2 5.26% 0 0% 38
7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 49 29 90.63% 2 6.25% 1 3.13% 0 0% 32
8 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 37 28 77.78% 6 16.67% 2 5.56% 0 0% 36
9 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 34 28 90.32% 3 9.68% 0 0% 0 0% 31
10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 31 25 96.15% 0 0% 1 3.85% 0 0% 26
11 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 44 24 80% 2 6.67% 3 10% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 38 23 69.7% 8 24.24% 2 6.06% 0 0% 33
13 โรงเรียนเสลภูมิ 25 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
14 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 27 20 86.96% 0 0% 2 8.7% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 36 19 90.48% 0 0% 2 9.52% 0 0% 21
16 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 23 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 27 15 57.69% 3 11.54% 8 30.77% 0 0% 26
18 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 19 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
22 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 13 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
23 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 13 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนศิลานครวิทยา 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-953-3738 / Line : NooKiikz / E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]