หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 23 33 29
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 31 67 53
3 004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 36 93 61
4 007 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 38 68 56
5 014 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 44 70 54
6 016 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 17 42 32
7 021 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 60 244 115
8 003 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 42 100 65
9 015 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 47 105 74
10 018 โรงเรียนเสลภูมิ 25 84 37
11 019 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 63 217 92
12 005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 19 40 28
13 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 49 80 63
14 010 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 15 30 24
15 011 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 34 63 47
16 008 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 27 36 34
17 012 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 79 275 129
18 013 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 52 116 78
19 006 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 12 25 20
20 017 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 37 77 56
21 026 โรงเรียนศิลานครวิทยา 4 7 6
22 024 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 13 59 23
23 025 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 13 25 21
24 022 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 27 51 40
25 023 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
26 020 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0
รวม 807 2007 1237
3244

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-953-3738 / Line : NooKiikz / E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]