หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 60 48 88.89% 4 7.41% 2 3.7% 0 0% 54
2 โรงเรียนร่มเกล้า 51 47 92.16% 3 5.88% 1 1.96% 0 0% 51
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 43 40 95.24% 1 2.38% 1 2.38% 0 0% 42
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 35 29 85.29% 3 8.82% 1 2.94% 1 2.94% 34
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 45 28 75.68% 6 16.22% 3 8.11% 0 0% 37
6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 34 28 82.35% 3 8.82% 2 5.88% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 43 27 75% 9 25% 0 0% 0 0% 36
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 38 24 70.59% 7 20.59% 3 8.82% 0 0% 34
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 36 23 76.67% 7 23.33% 0 0% 0 0% 30
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 29 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
11 โรงเรียนโพนแพง 25 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 23 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
15 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 17 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
17 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนโพนพิทยาคม 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอุษณีษ์ ราชพิลา เบอร์โทรศัพท์ 088-4924099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]