หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนนิรมลวิทยา 0 0 0
2 020 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
3 005 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 18 30 22
4 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 36 70 42
5 016 โรงเรียนโพนแพง 25 52 39
6 001 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 43 105 62
7 002 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 45 96 68
8 003 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 23 40 31
9 007 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 12 23 17
10 008 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 15 39 29
11 010 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 35 116 59
12 011 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 17 28 22
13 012 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 17 115 44
14 018 โรงเรียนร่มเกล้า 51 97 72
15 022 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 60 118 74
16 023 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 43 131 64
17 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 19 23 19
18 009 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 38 91 59
19 014 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 34 71 51
20 015 โรงเรียนโพนพิทยาคม 9 25 16
21 019 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 0 0 0
22 021 โรงเรียนสกลทวาปี 0 0 0
23 017 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 29 84 45
รวม 569 1354 835
2189

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอุษณีษ์ ราชพิลา เบอร์โทรศัพท์ 088-4924099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]