หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.23 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน หน้าศาลาปฏิบัติธรรม 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421 - 423 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 424 - 425 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]