หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.23 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร 5 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-10.00 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร5 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 10
10.00-11.00 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร3 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-10.00 -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร3 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-11.00 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร3 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
11.00-11.30 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร3 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
11.30-12.00 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร5 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
11.00-11.30 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที ชั้นล่างอาคาร5 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 4
11.30-12.00 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีกลาง 8 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-18.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]