หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.23 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง ห้อง 226 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง ทิศตะวันออก 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง ทิศตะวันตก 7 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]