หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน 64 57 96.61% 2 3.39% 0 0% 0 0% 59
2 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 69 56 90.32% 4 6.45% 1 1.61% 1 1.61% 62
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 64 49 96.08% 2 3.92% 0 0% 0 0% 51
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 51 41 93.18% 2 4.55% 1 2.27% 0 0% 44
5 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 35 33 97.06% 1 2.94% 0 0% 0 0% 34
6 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 43 32 86.49% 5 13.51% 0 0% 0 0% 37
7 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 38 30 88.24% 4 11.76% 0 0% 0 0% 34
8 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 42 29 85.29% 5 14.71% 0 0% 0 0% 34
9 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 37 28 82.35% 6 17.65% 0 0% 0 0% 34
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 33 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
11 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 26 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
12 โรงเรียนแวงพิทยาคม 103 21 80.77% 4 15.38% 1 3.85% 0 0% 26
13 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 41 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
14 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 29 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
15 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 21 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 19 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 25 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
18 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
19 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 22 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 18 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
22 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 23 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนเมธาศึกษา 18 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
24 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 18 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
25 โรงเรียนวาริชวิทยา 14 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]