หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 51 116 76
2 004 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 18 33 26
3 007 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 38 77 57
4 008 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 21 50 39
5 009 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 29 53 42
6 010 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 37 80 56
7 011 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 19 35 31
8 012 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 25 50 39
9 013 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 42 72 59
10 014 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 64 301 122
11 015 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 2 4 4
12 016 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 26 59 41
13 017 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 35 83 58
14 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 33 94 54
15 020 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 18 32 17
16 021 โรงเรียนวาริชวิทยา 14 56 27
17 023 โรงเรียนสว่างแดนดิน 64 220 109
18 024 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 41 56 46
19 025 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 43 160 85
20 026 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0
21 027 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 19 36 25
22 003 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 22 45 31
23 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 38 24
24 006 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 23 61 37
25 018 โรงเรียนเมธาศึกษา 18 44 25
26 022 โรงเรียนแวงพิทยาคม 103 44 37
27 002 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 69 176 93
รวม 891 2075 1260
3335

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]