สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 21 11 8 40 48 2 0 0 50
2 พังโคนวิทยาคม 14 6 9 29 47 2 0 0 49
3 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 9 1 17 33 1 0 0 34
4 การกุศลวัดบูรพา 7 4 5 16 36 2 1 0 39
5 โคกสีวิทยาสรรค์ 6 4 13 23 53 4 1 1 58
6 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 3 2 11 13 0 0 0 13
7 หนองหลวงศึกษา 5 8 5 18 26 5 0 0 31
8 บ้านนาสีนวล 5 2 1 8 16 1 0 0 17
9 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 4 3 4 11 17 2 0 0 19
10 ธรรมบวรวิทยา 3 8 3 14 30 4 0 0 34
11 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 3 3 0 6 16 7 1 0 24
12 ราชประชานุเคราะห์ 53 3 2 5 10 20 2 0 0 22
13 มัธยมวาริชภูมิ 2 3 5 10 19 2 0 0 21
14 แวงพิทยาคม 2 2 6 10 19 4 1 0 24
15 วาริชวิทยา 2 0 1 3 6 4 0 0 10
16 พรรณาวุฒาจารย์ 1 5 3 9 29 5 0 0 34
17 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1 4 0 5 12 1 1 0 14
18 บงเหนือวิทยาคม 1 1 2 4 14 1 1 0 16
19 ส่องดาววิทยาคม 1 1 1 3 16 5 1 0 22
20 เทพสวัสดิ์วิทยา 1 0 2 3 11 4 0 0 15
21 ลำปลาหางวิทยา 1 0 0 1 6 5 2 0 13
22 อนุบาลสุวรรณเทน 0 3 6 9 16 3 0 0 19
23 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 2 0 2 11 3 2 0 16
24 บะฮีวิทยาคม 0 1 4 5 24 6 0 0 30
25 เมธาศึกษา 0 0 1 1 10 7 0 0 17
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 96 85 87 268 548 83 12 1 643