หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 ห้อง 311 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 ห้อง 311 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 ห้อง 311 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์3 ชั้น 2 ห้อง 421-422 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์3 ชั้น 2 ห้อง 421-422 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์3 ชั้น 2 ห้อง 421-422 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์3 ชั้น 2 ห้อง 421-422 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 ห้อง 311 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง หอสมุดกตปุญโญนุสรณ์ 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]