หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 47 42 97.67% 1 2.33% 0 0% 0 0% 43
2 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 50 41 95.35% 2 4.65% 0 0% 0 0% 43
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 43 38 95% 2 5% 0 0% 0 0% 40
4 โรงเรียนโพนงามศึกษา 50 36 87.8% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.44% 41
5 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 38 29 87.88% 4 12.12% 0 0% 0 0% 33
6 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 25 24 96% 1 4% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 25 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 26 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
9 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 18 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 24 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
12 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 18 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 18 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
15 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]