หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 18 24 21
2 013 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 8 18 13
3 001 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 25 100 49
4 002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 38 73 56
5 005 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 18 51 32
6 008 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 50 114 70
7 012 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 47 207 100
8 014 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 25 49 36
9 015 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 26 45 37
10 016 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 43 109 63
11 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 18 33 27
12 010 โรงเรียนโพนงามศึกษา 50 141 79
13 003 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 24 88 42
14 006 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 9 15 11
15 011 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 15 32 16
16 017 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 0 0 0
รวม 414 1099 652
1751

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]