หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานกรรมการ
2 นายปราโมทย์ วังยายฉิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รองประธานกรรมการ
3 นางกมลกรณ์ เถายะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รองประธานกรรมการ
4 นายปัญญา ไชยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รองประธานกรรมการ
5 นายวิรัน บุญหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รองประธานกรรมการ
6 นายดนตรี งาสิทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รองประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]