สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 21 10 6 37 42 1 0 0 43
2 บ้านม่วงพิทยาคม 19 14 5 38 41 2 0 0 43
3 โพนงามศึกษา 12 6 6 24 36 2 2 1 40
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 12 4 6 22 29 4 0 0 33
5 อากาศอำนวยศึกษา 11 11 9 31 38 2 0 0 40
6 กุดเรือคำพิทยาคาร 11 5 3 19 24 1 0 0 25
7 ศึกษาประชาสามัคคี 6 3 3 12 20 2 0 0 22
8 ภูดินแดงวิทยา 6 2 1 9 14 0 1 0 15
9 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 3 4 0 7 11 2 0 0 13
10 หนองแวงวิทยา 3 2 4 9 17 4 2 0 23
11 ท่าสงครามวิทยา 2 3 2 7 15 1 0 0 16
12 บ้านดงหม้อทอง 1 5 2 8 11 1 1 0 13
13 คำยางพิทยาคม 1 3 3 7 14 3 0 0 17
14 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 1 2 1 4 6 1 0 0 7
15 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 1 0 1 2 3 1 0 6
รวม 109 75 51 235 320 29 7 1 356