สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 21 10 6 37 42 1 0 0 43
2 บ้านม่วงพิทยาคม 15 14 5 34 37 2 0 0 39
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 12 4 6 22 29 4 0 0 33
4 อากาศอำนวยศึกษา 11 11 9 31 38 2 0 0 40
5 โพนงามศึกษา 10 5 5 20 32 2 2 1 36
6 กุดเรือคำพิทยาคาร 9 5 3 17 22 1 0 0 23
7 ภูดินแดงวิทยา 6 2 1 9 14 0 1 0 15
8 ศึกษาประชาสามัคคี 5 3 3 11 19 2 0 0 21
9 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 3 4 0 7 11 2 0 0 13
10 ท่าสงครามวิทยา 2 3 2 7 15 1 0 0 16
11 หนองแวงวิทยา 2 2 4 8 16 4 2 0 22
12 คำยางพิทยาคม 1 3 3 7 14 3 0 0 17
13 บ้านดงหม้อทอง 1 2 2 5 8 1 1 0 10
14 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 1 2 1 4 6 1 0 0 7
15 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 1 0 1 2 3 1 0 6
รวม 99 71 50 220 305 29 7 1 341