หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาศรีณรงค์  
2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ   081-5486780
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  
4 โรงเรียนรัตนบุรี  
5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นายธีระวัฒน์ สุระศร   086-3829946
6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
7 โรงเรียนสังขะ นายมนัด เทศทอง   095-6123222
8 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นางดวงตา บุติมาลย์   088-5901565
9 โรงเรียนสิรินธร นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์   089-7178094
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร นายธีรภาพ วลามิตร 14.879394, 103.498962 091-1377890
11 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]