หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลโรงเรียนสังขะ ห้อง โรงเรียนสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลเทศบาลอำเภอสังขะ ห้อง โรงเรียนสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-10.30
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ สข.4 ห้อง 401ก, 401ข, ชั้นโล่ง 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-16.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ หอประชุม ห้อง ศรีสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]