หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง ประชุมสัตบรรณ 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง ประชุมสัตบรรณ 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]