หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาศรีณรงค์ โรงยิมเผ่าแผน 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30 สหวิทยาเขต 1-4 แข่งวันที่ 9 ก.ย. 58 สหวิทยาเขต 5-8 แข่งวันที่ 10 ก.ย. 58
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30 สหวิทยาเขต 1-4 แข่งวันที่ 9 ก.ย. 58 สหวิทยาเขต 5-8 แข่งวันที่ 10 ก.ย. 58


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]