หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง KM 9 ก.ย. 2558 09.00-17.00 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน แต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 1.เข้าเว็ปไซต์ สพม.33 , 2.คลิกรูปงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 , 3.ดูที่เมนูหลัก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ) , 4.แล้วคลิก รายชื่อ น.ร. ครูแต่ละกิจกรรม , 5.คลิก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง อาเซียนศึกษา (ชั้น 1) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.00 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน แต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 1.เข้าเว็ปไซต์ สพม.33 , 2.คลิกรูปงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 , 3.ดูที่เมนูหลัก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ) , 4.แล้วคลิก รายชื่อ น.ร. ครูแต่ละกิจกรรม , 5.คลิก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1638 (ห้องประชุมพรพรหม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน แต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 1.เข้าเว็ปไซต์ สพม.33 , 2.คลิกรูปงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 , 3.ดูที่เมนูหลัก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ) , 4.แล้วคลิก รายชื่อ น.ร. ครูแต่ละกิจกรรม , 5.คลิก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1631 (ห้องประชุมทรงธรรม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน แต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 1.เข้าเว็ปไซต์ สพม.33 , 2.คลิกรูปงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 , 3.ดูที่เมนูหลัก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ) , 4.แล้วคลิก รายชื่อ น.ร. ครูแต่ละกิจกรรม , 5.คลิก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]