หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 69 57 82.61% 10 14.49% 2 2.9% 0 0% 69
2 โรงเรียนสิรินธร 57 49 87.5% 4 7.14% 2 3.57% 1 1.79% 56
3 โรงเรียนรัตนบุรี 62 46 82.14% 5 8.93% 3 5.36% 2 3.57% 56
4 โรงเรียนสังขะ 58 45 83.33% 4 7.41% 2 3.7% 3 5.56% 54
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 67 42 64.62% 14 21.54% 6 9.23% 3 4.62% 65
6 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 64 34 60.71% 14 25% 5 8.93% 3 5.36% 56
7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 54 34 75.56% 6 13.33% 4 8.89% 1 2.22% 45
8 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 44 33 78.57% 8 19.05% 1 2.38% 0 0% 42
9 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 43 33 76.74% 4 9.3% 3 6.98% 3 6.98% 43
10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 47 31 70.45% 7 15.91% 4 9.09% 2 4.55% 44
11 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 38 26 72.22% 6 16.67% 3 8.33% 1 2.78% 36
12 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 42 25 64.1% 10 25.64% 1 2.56% 3 7.69% 39
13 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 41 25 69.44% 9 25% 2 5.56% 0 0% 36
14 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 42 25 62.5% 7 17.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
15 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 45 24 57.14% 13 30.95% 2 4.76% 3 7.14% 42
16 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 39 24 68.57% 6 17.14% 2 5.71% 3 8.57% 35
17 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 43 24 63.16% 5 13.16% 8 21.05% 1 2.63% 38
18 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 41 24 64.86% 5 13.51% 5 13.51% 3 8.11% 37
19 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 51 24 64.86% 5 13.51% 4 10.81% 4 10.81% 37
20 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 48 23 50% 16 34.78% 7 15.22% 0 0% 46
21 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 36 23 69.7% 7 21.21% 3 9.09% 0 0% 33
22 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 35 23 71.88% 4 12.5% 4 12.5% 1 3.13% 32
23 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 46 22 56.41% 13 33.33% 2 5.13% 2 5.13% 39
24 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 39 22 56.41% 7 17.95% 8 20.51% 2 5.13% 39
25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 36 21 60% 10 28.57% 2 5.71% 2 5.71% 35
26 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 36 20 57.14% 11 31.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
27 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 28 20 74.07% 5 18.52% 2 7.41% 0 0% 27
28 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 32 19 59.38% 4 12.5% 5 15.63% 4 12.5% 32
29 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 40 18 52.94% 14 41.18% 1 2.94% 1 2.94% 34
30 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 28 18 66.67% 6 22.22% 1 3.7% 2 7.41% 27
31 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 33 17 51.52% 8 24.24% 6 18.18% 2 6.06% 33
32 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 42 17 58.62% 6 20.69% 5 17.24% 1 3.45% 29
33 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 27 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
34 โรงเรียนโนนเทพ 35 16 55.17% 8 27.59% 2 6.9% 3 10.34% 29
35 โรงเรียนโคกยางวิทยา 30 15 50% 11 36.67% 4 13.33% 0 0% 30
36 โรงเรียนนาดีวิทยา 25 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
37 โรงเรียนยางวิทยาคาร 26 15 60% 2 8% 8 32% 0 0% 25
38 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 46 14 35% 16 40% 6 15% 4 10% 40
39 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 28 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
40 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 28 14 50% 5 17.86% 7 25% 2 7.14% 28
41 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 24 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
42 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 27 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
43 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 24 13 54.17% 4 16.67% 5 20.83% 2 8.33% 24
44 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 20 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
45 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 19 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
46 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 28 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
47 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 24 12 52.17% 7 30.43% 4 17.39% 0 0% 23
48 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 30 12 46.15% 7 26.92% 3 11.54% 4 15.38% 26
49 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 28 11 39.29% 7 25% 7 25% 3 10.71% 28
50 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 24 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
51 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 35 11 36.67% 6 20% 11 36.67% 2 6.67% 30
52 โรงเรียนตานีวิทยา 24 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
53 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 22 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
54 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 21 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
55 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 34 10 29.41% 10 29.41% 12 35.29% 2 5.88% 34
56 โรงเรียนตาเบาวิทยา 28 10 37.04% 6 22.22% 10 37.04% 1 3.7% 27
57 โรงเรียนพนาสนวิทยา 25 10 41.67% 6 25% 6 25% 2 8.33% 24
58 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 22 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
59 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 23 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
60 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 25 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
61 โรงเรียนมหิธรวิทยา 26 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
62 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
63 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 15 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
64 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 22 9 45% 0 0% 6 30% 5 25% 20
66 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 34 8 26.67% 8 26.67% 10 33.33% 4 13.33% 30
67 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 22 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
68 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 20 8 40% 6 30% 5 25% 1 5% 20
69 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 19 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
70 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 21 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
71 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 20 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนพญารามวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
74 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 19 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
75 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 14 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
76 โรงเรียนธาตุศรีนคร 15 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
77 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 24 6 27.27% 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 22
78 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 6 27.27% 7 31.82% 7 31.82% 2 9.09% 22
79 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
80 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 18 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านตรวจ 21 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
82 โรงเรียนแร่วิทยา 14 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
83 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 12 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
84 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านสะเดา 12 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
86 โรงเรียนนาบัววิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
87 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 13 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 13 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านรุน 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 9 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
93 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]