หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 141 โรงเรียนบ้านตรวจ 21 37 30
2 133 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 19 36 27
3 142 โรงเรียนบ้านรุน 7 12 11
4 144 โรงเรียนบ้านสะเดา 12 27 18
5 123 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 67 186 112
6 118 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 20 54 32
7 073 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 13 57 25
8 125 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 44 103 73
9 077 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 14 23 19
10 066 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 42 88 60
11 074 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 28 63 42
12 087 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 46 130 74
13 095 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 36 58 50
14 100 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 12 28 18
15 062 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 34 49 44
16 124 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 42 104 72
17 113 โรงเรียนตานีวิทยา 24 77 42
18 117 โรงเรียนตาเบาวิทยา 28 47 41
19 104 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 22 40 27
20 096 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 24 53 37
21 115 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 43 104 75
22 091 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 54 113 76
23 063 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 22 43 36
24 102 โรงเรียนธาตุศรีนคร 15 40 27
25 050 โรงเรียนนาดีวิทยา 25 54 40
26 060 โรงเรียนนาบัววิทยา 9 21 13
27 108 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 28 42 38
28 129 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 45 109 65
29 086 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 9 25 16
30 068 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 28 102 50
31 110 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 42 90 64
32 111 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 47 107 69
33 121 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 30 59 45
34 054 โรงเรียนพญารามวิทยา 12 22 14
35 131 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 36 126 62
36 081 โรงเรียนพนาสนวิทยา 25 102 50
37 094 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 9 15 11
38 127 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 46 131 76
39 059 โรงเรียนมหิธรวิทยา 26 51 36
40 075 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 20 32 26
41 126 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 24 84 52
42 130 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 14 30 24
43 079 โรงเรียนยางวิทยาคาร 26 96 50
44 099 โรงเรียนรัตนบุรี 62 211 114
45 052 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 41 132 74
46 092 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 35 77 54
47 089 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 18 42 29
48 078 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 18 41 29
49 058 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 41 144 70
50 132 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 28 59 47
51 098 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 27 41 36
52 061 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 34 79 58
53 082 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 38 120 67
54 051 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 19 27 21
55 070 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 51 106 72
56 107 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 64 183 93
57 049 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 36 76 57
58 122 โรงเรียนสังขะ 58 209 104
59 083 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 39 74 57
60 084 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 23 49 38
61 048 โรงเรียนสิรินธร 57 116 85
62 080 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 39 117 66
63 047 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 69 172 111
64 057 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 21 60 40
65 053 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 28 44 39
66 055 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 15 43 30
67 106 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 27 131 57
68 069 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 19 51 33
69 105 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 22 48 27
70 076 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 24 56 39
71 072 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 43 153 79
72 116 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 24 44 34
73 065 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 14 27 19
74 128 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 25 53 36
75 101 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 22 43 35
76 088 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 24 62 31
77 067 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 23 47 30
78 093 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 21 80 38
79 103 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 20 44 26
80 071 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 32 68 50
81 119 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 48 105 70
82 085 โรงเรียนแร่วิทยา 14 35 22
83 064 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 12 24 16
84 120 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 33 63 48
85 112 โรงเรียนโคกยางวิทยา 30 69 46
86 056 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 37 30
87 109 โรงเรียนโนนเทพ 35 101 61
88 097 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 13 27 18
89 114 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 28 54 38
90 145 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 1 2 1
91 134 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 40 115 58
92 135 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
93 136 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 5 20 11
94 137 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
95 139 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
96 143 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 35 75 53
97 140 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
98 138 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9 31 13
รวม 2716 6757 4279
11036

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]