สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 26 12 8 46 56 10 2 0 68
2 สังขะ 26 6 6 38 42 4 2 2 48
3 รัตนบุรี 23 9 7 39 44 4 2 2 50
4 สิรินธร 17 12 8 37 47 4 2 1 53
5 สนมวิทยาคาร 16 11 5 32 34 13 5 2 52
6 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 8 9 30 33 6 2 1 41
7 วีรวัฒน์โยธิน 10 7 3 20 24 5 5 3 34
8 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 6 5 19 24 7 5 3 36
9 ชุมพลวิทยาสรรค์ 8 5 5 18 21 11 2 2 34
10 พนมดงรักวิทยา 8 3 8 19 20 10 2 2 32
11 ลานทรายพิทยาคม 8 2 3 13 20 4 4 1 28
12 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 10 2 19 30 4 3 3 37
13 ช้างบุญวิทยา 7 8 2 17 22 5 2 0 29
14 สำโรงทาบวิทยาคม 7 3 4 14 24 6 2 3 32
15 ประสาทวิทยาคาร 6 9 7 22 31 7 4 2 42
16 กระเทียมวิทยา 6 8 12 26 42 14 6 3 62
17 จอมพระประชาสรรค์ 6 3 3 12 24 10 1 3 35
18 ขนาดมอญพิทยาคม 5 8 3 16 33 8 1 0 42
19 บุแกรงวิทยาคม 5 1 5 11 18 5 1 2 24
20 บัวเชดวิทยา 4 6 5 15 23 13 2 3 38
21 แตลศิริวิทยา 4 6 1 11 19 3 4 4 26
22 ไทรแก้ววิทยา 4 5 5 14 20 5 2 0 27
23 เบิดพิทยาสรรค์ 4 3 1 8 11 5 1 1 17
24 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 4 2 7 13 14 6 5 0 25
25 ตานีวิทยา 4 1 2 7 11 5 3 1 19
26 โคกยางวิทยา 4 1 0 5 15 11 4 0 30
27 แนงมุดวิทยา 3 8 4 15 19 14 7 0 40
28 โนนเทพ 3 6 2 11 13 7 2 2 22
29 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 4 5 12 24 9 2 0 35
30 แกศึกษาพัฒนา 3 4 2 9 13 4 3 0 20
31 ศรีณรงค์พิทยาลัย 3 4 0 7 11 7 7 3 25
32 ศรีสุขวิทยา 3 3 1 7 22 6 2 1 30
33 มัธยมทับทิมสยาม 04 3 3 1 7 13 4 5 2 22
34 สุวรรณวิจิตรวิทยา 3 2 1 6 11 6 11 2 28
35 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 3 2 1 6 7 6 2 0 15
36 พระแก้ววิทยา 3 1 4 8 12 16 6 4 34
37 เทพอุดมวิทยา 3 0 0 3 10 4 1 0 15
38 สุรินทร์ราชมงคล 3 0 0 3 8 2 2 0 12
39 หนองขุนศรีวิทยา 2 5 2 9 12 5 1 1 18
40 ทุ่งกุลาพิทยาคม 2 4 3 9 9 7 2 0 18
41 หนองอียอวิทยา 2 4 2 8 10 6 2 2 18
42 ลำพลับพลาวิทยาคาร 2 3 0 5 6 2 0 0 8
43 สุรินทร์ภักดี 2 2 6 10 12 7 3 3 22
44 สวายวิทยาคาร 2 2 5 9 20 9 1 2 30
45 นารายณ์คำผงวิทยา 2 2 5 9 12 6 0 1 18
46 โคกตะเคียนวิทยา 2 2 2 6 17 8 6 2 31
47 สินรินทร์วิทยา 2 2 1 5 10 4 3 1 17
48 ศีขรภูมิพิสัย 2 1 5 8 23 5 4 4 32
49 บ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 2 1 3 6 13 3 0 2 16
50 เมืองแกพิทยาสรรค์ 2 1 1 4 11 4 1 0 16
51 สุรพินท์พิทยา 1 6 3 10 22 7 8 2 37
52 เมืองบัววิทยา 1 3 5 9 14 5 2 1 21
53 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 3 4 8 18 14 1 1 33
54 เทนมีย์มิตรประชา 1 3 1 5 8 3 2 1 13
55 พนาสนวิทยา 1 3 0 4 10 6 6 1 22
56 ตาเบาวิทยา 1 2 2 5 10 6 9 1 25
57 ศรีไผทสมันต์ 1 2 1 4 7 7 3 0 17
58 มหิธรวิทยา 1 2 0 3 9 7 4 3 20
59 นาบัววิทยา 1 2 0 3 3 3 2 0 8
60 กาบเชิงวิทยา 1 1 2 4 8 6 5 1 19
61 วังข่าพัฒนา 1 1 1 3 9 5 2 1 16
62 เชื้อเพลิงวิทยา 1 1 1 3 6 8 6 2 20
63 ดอนแรดวิทยา 1 1 1 3 6 2 1 0 9
64 ยางวิทยาคาร 1 1 0 2 15 1 8 0 24
65 ขวาวใหญ่วิทยา 1 1 0 2 9 2 1 1 12
66 หนองสนิทวิทยา 1 1 0 2 7 6 4 1 17
67 พญารามวิทยา 1 1 0 2 6 1 2 0 9
68 โนนแท่นพิทยาคม 1 1 0 2 3 5 1 0 9
69 ปริยัติโกศลวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
70 นาดีวิทยา 1 0 1 2 11 3 2 2 16
71 ศรีรามประชาสรรค์ 1 0 1 2 9 8 11 2 28
72 สุรินทร์พิทยาคม 1 0 1 2 8 5 5 1 18
73 โชคเพชรพิทยา 1 0 0 1 5 5 6 2 16
74 ศรีปทุมพิทยาคม 0 4 2 6 10 2 3 1 15
75 ห้วยจริงวิทยา 0 4 1 5 21 5 8 1 34
76 หนองแวงวิทยาคม 0 2 3 5 12 7 4 0 23
77 ปราสาทเบงวิทยา 0 2 1 3 12 7 2 3 21
78 ธาตุศรีนคร 0 2 1 3 6 2 0 0 8
79 บ้านตรวจ 0 2 1 3 5 6 5 1 16
80 ตั้งใจวิทยาคม 0 1 4 5 7 8 10 4 25
81 มัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 2 3 7 2 3 0 12
82 พรมเทพพิทยาคม 0 1 1 2 5 0 1 0 6
83 มัธยมจารพัตวิทยา 0 1 0 1 6 4 2 2 12
84 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 1 0 1 4 2 2 1 8
85 กุดไผทประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
86 จารย์วิทยาคาร 0 0 3 3 12 4 7 2 23
87 ท่าสว่างวิทยา 0 0 2 2 7 0 5 5 12
88 บ้านสะเดา 0 0 1 1 4 3 3 0 10
89 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 1 1 3 3 1 0 7
90 บึงนครประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
91 แร่วิทยา 0 0 0 0 5 3 4 0 12
92 บ้านรุน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
93 เมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บวรธรรมประยุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 323 279 230 832 1,361 514 302 120 2,177