หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0
2 002 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0
3 004 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0
4 005 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0
5 007 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0
6 006 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0
7 008 โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0
8 009 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0
9 013 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0
10 014 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0
11 019 โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 0
12 020 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 0
13 021 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0
14 022 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0
15 023 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0
16 024 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0
17 025 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0
18 012 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0
19 018 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0
20 017 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0
21 001 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0
22 010 โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0
23 011 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0
24 015 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
25 016 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]