หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 97 88 93.62% 6 6.38% 0 0% 0 0% 94
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 93 82 90.11% 5 5.49% 1 1.1% 3 3.3% 91
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 104 78 81.25% 13 13.54% 2 2.08% 3 3.13% 96
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 91 72 81.82% 10 11.36% 3 3.41% 3 3.41% 88
5 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 88 65 75.58% 13 15.12% 6 6.98% 2 2.33% 86
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 83 62 74.7% 14 16.87% 3 3.61% 4 4.82% 83
7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 73 53 72.6% 15 20.55% 4 5.48% 1 1.37% 73
8 โรงเรียนขุขันธ์ 62 51 85% 6 10% 3 5% 0 0% 60
9 โรงเรียนกำแพง 65 45 80.36% 8 14.29% 1 1.79% 2 3.57% 56
10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 62 44 77.19% 9 15.79% 2 3.51% 2 3.51% 57
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 56 41 74.55% 8 14.55% 4 7.27% 2 3.64% 55
12 โรงเรียนปรางค์กู่ 52 41 82% 7 14% 2 4% 0 0% 50
13 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 47 34 72.34% 7 14.89% 3 6.38% 3 6.38% 47
14 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 45 32 76.19% 9 21.43% 0 0% 1 2.38% 42
15 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 48 31 64.58% 15 31.25% 1 2.08% 1 2.08% 48
16 โรงเรียนละทายวิทยา 55 31 58.49% 14 26.42% 6 11.32% 2 3.77% 53
17 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 50 31 62% 10 20% 6 12% 3 6% 50
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 53 30 57.69% 16 30.77% 5 9.62% 1 1.92% 52
19 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 51 30 61.22% 14 28.57% 2 4.08% 3 6.12% 49
20 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 53 30 62.5% 13 27.08% 3 6.25% 2 4.17% 48
21 โรงเรียนพยุห์วิทยา 44 30 75% 5 12.5% 4 10% 1 2.5% 40
22 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 37 30 81.08% 5 13.51% 2 5.41% 0 0% 37
23 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 50 29 58% 15 30% 5 10% 1 2% 50
24 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 48 29 72.5% 9 22.5% 1 2.5% 1 2.5% 40
25 โรงเรียนกระแชงวิทยา 40 28 71.79% 7 17.95% 3 7.69% 1 2.56% 39
26 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 52 26 50.98% 15 29.41% 6 11.76% 4 7.84% 51
27 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 42 25 60.98% 10 24.39% 6 14.63% 0 0% 41
28 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 33 25 78.13% 5 15.63% 2 6.25% 0 0% 32
29 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 34 24 82.76% 4 13.79% 1 3.45% 0 0% 29
30 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 39 23 63.89% 9 25% 0 0% 4 11.11% 36
31 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 39 22 59.46% 10 27.03% 4 10.81% 1 2.7% 37
32 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 30 22 73.33% 8 26.67% 0 0% 0 0% 30
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 35 22 62.86% 5 14.29% 5 14.29% 3 8.57% 35
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 47 21 55.26% 11 28.95% 5 13.16% 1 2.63% 38
35 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 34 21 65.63% 7 21.88% 4 12.5% 0 0% 32
36 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 40 19 48.72% 14 35.9% 4 10.26% 2 5.13% 39
37 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 29 19 67.86% 6 21.43% 3 10.71% 0 0% 28
38 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 45 18 46.15% 16 41.03% 3 7.69% 2 5.13% 39
39 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 48 18 40% 13 28.89% 9 20% 5 11.11% 45
40 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 35 18 54.55% 11 33.33% 4 12.12% 0 0% 33
41 โรงเรียนรวมสินวิทยา 34 18 52.94% 9 26.47% 6 17.65% 1 2.94% 34
42 โรงเรียนหนองคูวิทยา 30 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
43 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 29 16 61.54% 7 26.92% 3 11.54% 0 0% 26
44 โรงเรียนละลมวิทยา 24 16 72.73% 5 22.73% 0 0% 1 4.55% 22
45 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
46 โรงเรียนบึงบูรพ์ 23 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
47 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
48 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 29 14 51.85% 13 48.15% 0 0% 0 0% 27
49 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 26 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 25
50 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 28 14 50% 6 21.43% 3 10.71% 5 17.86% 28
51 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 20 14 77.78% 1 5.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
52 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 26 13 52% 10 40% 0 0% 2 8% 25
53 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 24 13 56.52% 10 43.48% 0 0% 0 0% 23
54 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 21 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
55 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
56 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 21 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
57 โรงเรียนสวายพิทยาคม 22 11 52.38% 8 38.1% 2 9.52% 0 0% 21
58 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 23 10 43.48% 7 30.43% 4 17.39% 2 8.7% 23
59 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 20 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
60 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 21 9 47.37% 9 47.37% 1 5.26% 0 0% 19
61 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 20 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
62 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 23 9 45% 6 30% 4 20% 1 5% 20
63 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 26 9 42.86% 5 23.81% 5 23.81% 2 9.52% 21
64 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 23 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
66 โรงเรียนมารีวิทยา 16 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
67 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
68 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 19 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
69 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
70 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
71 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 16 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
72 โรงเรียนดงรักวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านโดนอาว 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
74 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 14 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
75 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 10 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านตาอุด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนมานิตวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนราษีไศล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนสายธารวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]