หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 045 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 4 48 14
2 047 โรงเรียนบ้านตาอุด 4 4 4
3 046 โรงเรียนบ้านโดนอาว 11 21 17
4 001 โรงเรียนกระแชงวิทยา 40 96 55
5 005 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 97 303 161
6 004 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 35 74 53
7 007 โรงเรียนกันทรารมณ์ 91 282 145
8 009 โรงเรียนกำแพง 65 169 98
9 015 โรงเรียนขุขันธ์ 62 208 90
10 019 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 40 70 55
11 020 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 37 71 57
12 024 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 42 98 57
13 030 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 88 181 125
14 033 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 29 59 46
15 032 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 39 93 62
16 034 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 50 126 85
17 037 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 16 33 23
18 036 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 48 210 90
19 044 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 33 80 58
20 043 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 51 101 77
21 050 โรงเรียนบึงบูรพ์ 23 64 41
22 051 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 47 90 64
23 055 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 34 62 50
24 056 โรงเรียนปรางค์กู่ 52 148 89
25 059 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 23 52 30
26 061 โรงเรียนพยุห์วิทยา 44 86 63
27 064 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 35 117 64
28 071 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 52 118 84
29 072 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 20 35 27
30 073 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 50 115 81
31 074 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 29 53 42
32 080 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 34 62 51
33 086 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 21 28 23
34 087 โรงเรียนละทายวิทยา 55 104 67
35 088 โรงเรียนละลมวิทยา 24 46 33
36 089 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 48 100 71
37 090 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 39 116 62
38 099 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 28 67 40
39 100 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 62 179 110
40 101 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 104 412 182
41 102 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 16 40 30
42 104 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 93 277 149
43 106 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 48 87 68
44 107 โรงเรียนสวายพิทยาคม 22 39 31
45 108 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 26 53 37
46 111 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 23 62 42
47 105 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 56 116 82
48 112 โรงเรียนหนองคูวิทยา 30 83 51
49 116 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 29 99 39
50 018 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 53 125 81
51 026 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 83 267 123
52 052 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 16 42 22
53 053 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 73 175 114
54 023 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 20 48 33
55 038 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 20 38 29
56 039 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 45 73 61
57 041 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 15 25 22
58 014 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 53 130 82
59 060 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 21 42 31
60 003 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
61 008 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
62 016 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 17 28 22
63 062 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 0 0 0
64 120 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 19 63 24
65 075 โรงเรียนมานิตวิทยา 3 2 2
66 076 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
67 077 โรงเรียนมารีวิทยา 16 25 23
68 082 โรงเรียนรวมสินวิทยา 34 80 49
69 091 โรงเรียนวัดจันทาราม 0 0 0
70 095 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 14 28 16
71 096 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 45 84 65
72 093 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
73 094 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 7 5 5
74 109 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
75 119 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 0 0 0
76 013 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 0 0 0
77 021 โรงเรียนเคียวนำ 0 0 0
78 002 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 0 0 0
79 006 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 0 0 0
80 010 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0
81 011 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 0 0 0
82 012 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 21 34 28
83 017 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 14 63 26
84 025 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 23 42 28
85 027 โรงเรียนดงรักวิทยา 11 25 15
86 028 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
87 029 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 3 11 5
88 035 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
89 042 โรงเรียนบกวิทยาคม 0 0 0
90 049 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
91 048 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 18 27 21
92 054 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
93 057 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 20 50 33
94 058 โรงเรียนผักแพววิทยา 0 0 0
95 063 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 30 57 44
96 083 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
97 085 โรงเรียนราษีไศล 2 6 4
98 081 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 8 16 13
99 092 โรงเรียนวัดเจียงอี 0 0 0
100 098 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2 4 4
101 103 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
102 110 โรงเรียนสายธารวิทยา 1 3 2
103 113 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 10 17 14
104 114 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
105 115 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
106 117 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
107 118 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
108 065 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
109 079 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 5 9 8
110 078 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
111 097 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
112 022 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 24 43 31
113 040 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 2 4 4
114 066 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
115 067 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0
116 068 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 26 56 33
117 031 โรงเรียนไตรมิตร 0 0 0
118 069 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0
119 070 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 26 74 39
120 084 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 47 138 72
รวม 2896 7196 4403
11599

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]