สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 82 6 0 0 88
2 สตรีสิริเกศ 76 5 1 3 82
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 69 11 2 3 82
4 กันทรารมณ์ 65 10 3 3 78
5 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 59 14 3 4 76
6 ตูมพิทยานุสรณ์ 53 12 6 2 71
7 กำแพง 45 8 1 2 54
8 ขุขันธ์ 45 6 3 0 54
9 เบญจลักษ์พิทยา 44 14 4 1 62
10 ศรีรัตนวิทยา 43 9 2 2 54
11 ปรางค์กู่ 35 6 2 0 43
12 นครศรีลำดวนวิทยา 31 10 6 3 47
13 ส้มป่อยพิทยาคม 31 8 4 2 43
14 โนนค้อวิทยาคม 30 9 0 1 39
15 พยุห์วิทยา 30 5 4 1 39
16 ไกรภักดีวิทยาคม 28 16 5 1 49
17 มัธยมบักดองวิทยา 28 15 5 1 48
18 เขื่อนช้างวิทยาคาร 28 13 3 2 44
19 น้ำเกลี้ยงวิทยา 28 9 1 1 38
20 คูซอดประชาสรรค์ 28 5 2 0 35
21 สวงษ์วิทยาคม 27 15 1 1 43
22 ละทายวิทยา 27 12 6 2 45
23 บึงมะลูวิทยา 27 6 3 3 36
24 ภูมิซรอลวิทยา 26 15 6 4 47
25 บัวเจริญวิทยา 25 13 2 3 40
26 ยางชุมน้อยพิทยาคม 24 4 1 0 29
27 จตุรภูมิพิทยาคาร 22 10 6 0 38
28 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 10 4 1 36
29 พรานวิบูลวิทยา 22 8 0 0 30
30 กระแชงวิทยา 22 7 3 1 32
31 บัวน้อยวิทยา 22 5 2 0 29
32 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 20 11 5 1 36
33 วรคุณอุปถัมภ์ 20 9 0 4 29
34 กันทรลักษ์วิทยาคม 20 5 5 3 30
35 ประสานมิตรวิทยา 19 7 4 0 30
36 วัดหลวงวิทยา 18 16 3 2 37
37 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 11 4 0 33
38 รวมสินวิทยา 18 8 6 1 32
39 ละลมวิทยา 16 5 0 1 21
40 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 16 3 1 0 20
41 คลีกลิ้งพัฒนาทร 15 12 4 2 31
42 ห้วยทับทันวิทยาคม 15 6 3 0 24
43 บึงบูรพ์ 15 4 3 1 22
44 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 15 1 0 0 16
45 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 14 12 9 5 35
46 ศรีตระกูลวิทยา 14 6 3 5 23
47 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 14 1 1 2 16
48 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 13 10 0 2 23
49 โคกสะอาดวิทยาคม 13 10 0 0 23
50 มัธยมโพนค้อ 13 7 3 0 23
51 หนองคูวิทยา 12 8 4 1 24
52 กุดเสลาวิทยาคม 12 6 1 2 19
53 ทุ่งสิมวิทยาคม 11 13 0 0 24
54 ไผ่งามพิทยาคม 11 4 1 2 16
55 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 11 1 0 0 12
56 สิริเกศน้อมเกล้า 10 7 4 2 21
57 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 10 7 4 0 21
58 โนนกระสังวิทยาคม 10 7 1 2 18
59 โคกหล่ามวิทยา 9 7 1 2 17
60 ผักไหมวิทยานุกูล 9 6 4 1 19
61 จิกสังข์ทองวิทยา 9 3 0 3 12
62 ลมศักดิ์วิทยาคม 8 9 1 0 18
63 ไพรบึงวิทยาคม 8 5 5 2 18
64 บ้านเปือยประชาสามัคคี 8 5 4 1 17
65 มารีวิทยา 8 4 3 0 15
66 โนนเพ็กวิทยาคม 8 4 3 0 15
67 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 7 6 3 0 16
68 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 7 3 5 2 15
69 ดงรักวิทยา 7 3 1 0 11
70 วัดมหาพุทธราม 6 5 1 0 12
71 น้ำคำวิทยา 6 4 4 1 14
72 บ้านโดนอาว 6 3 1 0 10
73 สวายพิทยาคม 5 8 2 0 15
74 เบญจประชาสรรค์ 5 3 4 1 12
75 บ้านกันทรารมย์ 4 0 0 0 4
76 หนองถ่มวิทยา 3 7 0 0 10
77 ร่มโพธิ์วิทยา 3 1 1 0 5
78 บ้านตาอุด 3 1 0 0 4
79 ตระกาศประชาสามัคคี 2 0 1 0 3
80 ศรีแก้วพิทยา 2 0 0 0 2
81 เมืองจันทร์วิทยาคม 1 2 0 0 3
82 มานิตวิทยา 1 1 1 0 3
83 ราษีไศล 1 0 1 0 2
84 สายธารวิทยา 1 0 0 0 1
85 โนนปูนวิทยาคม 0 0 2 0 2
86 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,674 583 208 98 2,563