สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 46 24 14 84 88 6 0 0 94
2 กำแพง 34 7 8 49 45 8 1 2 54
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 32 14 15 61 78 13 2 3 93
4 ขุขันธ์ 32 14 5 51 51 6 3 0 60
5 ตูมพิทยานุสรณ์ 27 17 11 55 65 13 6 2 84
6 สตรีสิริเกศ 26 22 8 56 82 5 1 3 88
7 กันทรารมณ์ 24 21 11 56 72 10 3 3 85
8 ส้มป่อยพิทยาคม 22 15 8 45 41 8 4 2 53
9 ปรางค์กู่ 22 10 9 41 41 7 2 0 50
10 เบญจลักษ์พิทยา 18 15 11 44 53 15 4 1 72
11 ศรีรัตนวิทยา 17 14 9 40 44 9 2 2 55
12 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 12 1 0 13 13 1 0 0 14
13 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 5 6 21 22 10 4 1 36
14 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 9 14 6 29 62 14 3 4 79
15 วรคุณอุปถัมภ์ 9 11 3 23 23 9 0 4 32
16 กระแชงวิทยา 9 5 8 22 28 7 3 1 38
17 เขื่อนช้างวิทยาคาร 9 1 1 11 30 13 3 2 46
18 ห้วยทับทันวิทยาคม 8 10 5 23 19 6 3 0 28
19 สวงษ์วิทยาคม 7 13 11 31 31 15 1 1 47
20 บึงมะลูวิทยา 7 13 7 27 34 7 3 3 44
21 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 7 2 3 12 15 1 0 0 16
22 จตุรภูมิพิทยาคาร 6 9 6 21 25 10 6 0 41
23 ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 4 3 13 24 4 1 0 29
24 จิกสังข์ทองวิทยา 6 2 1 9 9 3 0 3 12
25 พยุห์วิทยา 5 11 3 19 30 5 4 1 39
26 กันทรลักษ์วิทยาคม 5 8 5 18 22 5 5 3 32
27 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 4 8 17 18 11 4 0 33
28 ศรีตระกูลวิทยา 5 4 2 11 14 6 3 5 23
29 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 5 3 4 12 14 7 4 0 25
30 ทุ่งสิมวิทยาคม 4 7 6 17 14 13 0 0 27
31 บึงบูรพ์ 4 7 4 15 15 4 3 1 22
32 คลีกลิ้งพัฒนาทร 4 5 6 15 19 14 4 2 37
33 ไกรภักดีวิทยาคม 4 4 2 10 30 16 5 1 51
34 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 3 4 11 14 1 1 2 16
35 หนองคูวิทยา 3 7 3 13 16 8 4 1 28
36 ละลมวิทยา 3 6 2 11 16 5 0 1 21
37 สวายพิทยาคม 3 6 2 11 11 8 2 0 21
38 ภูมิซรอลวิทยา 3 5 5 13 26 15 6 4 47
39 ละทายวิทยา 3 4 3 10 31 14 6 2 51
40 คูซอดประชาสรรค์ 3 2 6 11 30 5 2 0 37
41 ลมศักดิ์วิทยาคม 3 2 1 6 9 9 1 0 19
42 ประสานมิตรวิทยา 3 1 2 6 21 7 4 0 32
43 เบญจประชาสรรค์ 3 1 0 4 7 3 4 1 14
44 มัธยมบักดองวิทยา 2 6 10 18 29 15 5 1 49
45 โนนค้อวิทยาคม 2 5 2 9 32 9 0 1 41
46 ไพรบึงวิทยาคม 2 5 2 9 9 5 5 2 19
47 ไผ่งามพิทยาคม 2 3 3 8 13 4 1 2 18
48 ร่มโพธิ์วิทยา 2 3 1 6 6 1 1 0 8
49 บัวเจริญวิทยา 2 2 4 8 30 14 2 3 46
50 ดงรักวิทยา 2 1 1 4 7 3 1 0 11
51 พรานวิบูลวิทยา 1 7 4 12 22 8 0 0 30
52 กุดเสลาวิทยาคม 1 6 1 8 12 6 1 2 19
53 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1 5 2 8 13 10 0 2 23
54 รวมสินวิทยา 1 4 5 10 18 9 6 1 33
55 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 4 3 8 16 3 1 0 20
56 นครศรีลำดวนวิทยา 1 3 2 6 31 10 6 3 47
57 โคกหล่ามวิทยา 1 2 4 7 9 7 1 2 17
58 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1 2 3 6 21 11 5 1 37
59 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 1 2 1 4 18 13 9 5 40
60 โนนกระสังวิทยาคม 1 2 1 4 10 7 1 2 18
61 มารีวิทยา 1 1 0 2 8 4 3 0 15
62 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1 1 0 2 8 3 5 2 16
63 สิริเกศน้อมเกล้า 1 0 2 3 10 7 4 2 21
64 วัดมหาพุทธราม 1 0 2 3 6 5 1 0 12
65 ตระกาศประชาสามัคคี 1 0 1 2 2 0 1 0 3
66 น้ำคำวิทยา 1 0 0 1 7 4 4 1 15
67 บ้านกันทรารมย์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
68 ผักไหมวิทยานุกูล 0 3 5 8 9 6 4 1 19
69 มัธยมโพนค้อ 0 3 3 6 16 7 3 0 26
70 น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 2 4 6 29 9 1 1 39
71 วัดหลวงวิทยา 0 2 4 6 18 16 3 2 37
72 บ้านตาอุด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
73 บัวน้อยวิทยา 0 1 4 5 25 5 2 0 32
74 บ้านโดนอาว 0 1 2 3 7 3 1 0 11
75 ศรีแก้วพิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
76 โคกสะอาดวิทยาคม 0 1 0 1 13 10 0 0 23
77 โนนปูนวิทยาคม 0 0 1 1 0 0 2 0 2
78 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 0 0 8 5 4 1 17
79 โนนเพ็กวิทยาคม 0 0 0 0 8 4 3 0 15
80 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 0 0 0 0 7 6 3 0 16
81 หนองถ่มวิทยา 0 0 0 0 3 7 0 0 10
82 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 ราษีไศล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 สายธารวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 508 433 316 1,257 1,845 596 208 98 2,649