สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 42 24 12 78 82 6 0 0 88
2 กำแพง 34 7 8 49 45 8 1 2 54
3 ขุขันธ์ 28 12 5 45 45 6 3 0 54
4 ศรีสะเกษวิทยาลัย 27 12 13 52 69 11 2 3 82
5 สตรีสิริเกศ 22 21 7 50 76 5 1 3 82
6 ตูมพิทยานุสรณ์ 22 12 8 42 53 12 6 2 71
7 กันทรารมณ์ 20 18 11 49 65 10 3 3 78
8 ศรีรัตนวิทยา 17 13 9 39 43 9 2 2 54
9 ปรางค์กู่ 15 10 9 34 35 6 2 0 43
10 ส้มป่อยพิทยาคม 13 14 8 35 31 8 4 2 43
11 เบญจลักษ์พิทยา 12 13 10 35 44 14 4 1 62
12 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 5 6 21 22 10 4 1 36
13 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 1 0 11 11 1 0 0 12
14 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 9 13 5 27 59 14 3 4 76
15 วรคุณอุปถัมภ์ 9 9 3 21 20 9 0 4 29
16 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 7 2 3 12 15 1 0 0 16
17 เขื่อนช้างวิทยาคาร 7 1 1 9 28 13 3 2 44
18 ห้วยทับทันวิทยาคม 6 9 4 19 15 6 3 0 24
19 ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 4 3 13 24 4 1 0 29
20 จิกสังข์ทองวิทยา 6 2 1 9 9 3 0 3 12
21 สวงษ์วิทยาคม 5 13 9 27 27 15 1 1 43
22 พยุห์วิทยา 5 11 3 19 30 5 4 1 39
23 จตุรภูมิพิทยาคาร 5 9 5 19 22 10 6 0 38
24 กันทรลักษ์วิทยาคม 5 7 4 16 20 5 5 3 30
25 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 4 8 17 18 11 4 0 33
26 กระแชงวิทยา 5 4 7 16 22 7 3 1 32
27 ศรีตระกูลวิทยา 5 4 2 11 14 6 3 5 23
28 บึงมะลูวิทยา 4 11 5 20 27 6 3 3 36
29 บึงบูรพ์ 4 7 4 15 15 4 3 1 22
30 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 3 4 11 14 1 1 2 16
31 ทุ่งสิมวิทยาคม 3 6 5 14 11 13 0 0 24
32 ละลมวิทยา 3 6 2 11 16 5 0 1 21
33 ภูมิซรอลวิทยา 3 5 5 13 26 15 6 4 47
34 ไกรภักดีวิทยาคม 3 4 2 9 28 16 5 1 49
35 คูซอดประชาสรรค์ 3 2 6 11 28 5 2 0 35
36 คลีกลิ้งพัฒนาทร 3 2 6 11 15 12 4 2 31
37 มัธยมบักดองวิทยา 2 6 10 18 28 15 5 1 48
38 หนองคูวิทยา 2 4 3 9 12 8 4 1 24
39 โนนค้อวิทยาคม 2 4 2 8 30 9 0 1 39
40 ไพรบึงวิทยาคม 2 4 2 8 8 5 5 2 18
41 ลมศักดิ์วิทยาคม 2 2 1 5 8 9 1 0 18
42 ประสานมิตรวิทยา 2 1 1 4 19 7 4 0 30
43 ดงรักวิทยา 2 1 1 4 7 3 1 0 11
44 ร่มโพธิ์วิทยา 2 0 1 3 3 1 1 0 5
45 พรานวิบูลวิทยา 1 7 4 12 22 8 0 0 30
46 กุดเสลาวิทยาคม 1 6 1 8 12 6 1 2 19
47 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1 5 2 8 13 10 0 2 23
48 รวมสินวิทยา 1 4 4 9 18 8 6 1 32
49 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 4 3 8 16 3 1 0 20
50 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1 3 4 8 10 7 4 0 21
51 ไผ่งามพิทยาคม 1 3 3 7 11 4 1 2 16
52 นครศรีลำดวนวิทยา 1 3 2 6 31 10 6 3 47
53 ละทายวิทยา 1 3 2 6 27 12 6 2 45
54 สวายพิทยาคม 1 3 1 5 5 8 2 0 15
55 โคกหล่ามวิทยา 1 2 4 7 9 7 1 2 17
56 โนนกระสังวิทยาคม 1 2 1 4 10 7 1 2 18
57 มารีวิทยา 1 1 0 2 8 4 3 0 15
58 เบญจประชาสรรค์ 1 1 0 2 5 3 4 1 12
59 สิริเกศน้อมเกล้า 1 0 2 3 10 7 4 2 21
60 วัดมหาพุทธราม 1 0 2 3 6 5 1 0 12
61 ตระกาศประชาสามัคคี 1 0 1 2 2 0 1 0 3
62 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1 0 0 1 7 3 5 2 15
63 บ้านกันทรารมย์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
64 ผักไหมวิทยานุกูล 0 3 5 8 9 6 4 1 19
65 น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 2 4 6 28 9 1 1 38
66 วัดหลวงวิทยา 0 2 4 6 18 16 3 2 37
67 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 2 3 5 20 11 5 1 36
68 บ้านตาอุด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
69 บัวเจริญวิทยา 0 1 3 4 25 13 2 3 40
70 บัวน้อยวิทยา 0 1 3 4 22 5 2 0 29
71 มัธยมโพนค้อ 0 1 3 4 13 7 3 0 23
72 ศรีแก้วพิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 1 0 1 14 12 9 5 35
74 โคกสะอาดวิทยาคม 0 1 0 1 13 10 0 0 23
75 บ้านโดนอาว 0 0 2 2 6 3 1 0 10
76 โนนปูนวิทยาคม 0 0 1 1 0 0 2 0 2
77 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 0 0 8 5 4 1 17
78 โนนเพ็กวิทยาคม 0 0 0 0 8 4 3 0 15
79 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 0 0 0 0 7 6 3 0 16
80 น้ำคำวิทยา 0 0 0 0 6 4 4 1 14
81 หนองถ่มวิทยา 0 0 0 0 3 7 0 0 10
82 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 ราษีไศล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 สายธารวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 422 386 290 1,098 1,674 583 208 98 2,465