หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 63 56 100% 0 0% 0 0% 0 0% 56
2 โรงเรียนนารีนุกูล 62 47 87.04% 5 9.26% 2 3.7% 0 0% 54
3 โรงเรียนอาเวมารีอา 48 36 87.8% 4 9.76% 0 0% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 46 30 73.17% 7 17.07% 3 7.32% 1 2.44% 41
5 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 43 30 73.17% 7 17.07% 3 7.32% 1 2.44% 41
6 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 33 24 72.73% 9 27.27% 0 0% 0 0% 33
7 โรงเรียนบ้านพิณโท 27 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 21 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 19 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
11 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 22 12 63.16% 6 31.58% 0 0% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 19 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
17 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 14 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 16 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 11 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
23 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนอัสสัมชัญ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]