หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 007 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
3 011 โรงเรียนบ้านพิณโท 27 61 32
4 015 โรงเรียนปทุมวิทยากร 0 0 0
5 016 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0
6 018 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
7 020 โรงเรียนมารีย์นิรมล 0 0 0
8 021 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 9 15 10
9 026 โรงเรียนสมเด็จ 0 0 0
10 032 โรงเรียนอัสสัมชัญ 4 13 6
11 033 โรงเรียนอาเวมารีอา 48 96 71
12 035 โรงเรียนอุบลวิทยากร 0 0 0
13 036 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 0 0
14 012 โรงเรียนเบ็ญจธัญพิทยา 0 0 0
15 022 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 9 29 17
16 004 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 11 19 11
17 005 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 16 32 25
18 006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 21 43 33
19 008 โรงเรียนนารีนุกูล 62 159 93
20 009 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 11 17 14
21 010 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 0 0 0
22 014 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 10 61 23
23 019 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 33 69 43
24 024 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 11 25 18
25 027 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 14 29 23
26 029 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 18 48 30
27 030 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 15 22 19
28 031 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 19 33 26
29 034 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 17 11
30 002 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 22 46 34
31 003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 43 166 69
32 025 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 46 81 64
33 013 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 63 182 90
34 028 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 10 14 10
35 017 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 8 28 16
36 023 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 19 52 36
รวม 558 1357 824
2181

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]