หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ชัชญาณิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะเเนน  
2 นายณัฎฐภัทร์ สุโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะเเนน  
3 นายวุฒิชัย เหล่าสียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะเเนน  
4 นายพอเจตน์ เลยกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะเเนน  
5 nap โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะเเนน  
6 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ ครูโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นายเกรียงไกร สอนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นายณัฎฐภัทร์ สุโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นายวุฒิชัย เหล่าสียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นายพอเจตน์ เลยกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]