สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิณโท สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.79 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดาชม
2. เด็กชายอาทิตย์  รันเรือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอุบล