สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 15 1. นายกานต์ภวินทร์  เทิดกตัญญูพงศ์
2. นางสาวณัชชา  เทเล่น
 
1. นางสุภา  อักษรพิมพ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  ปุกคำ
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  คำหอม
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ