สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.71 เงิน 17 1. เด็กชายธนากร  เจริญทัศน์
2. เด็กหญิงอรทัย  อ้วนล้ำ
 
1. นางศิริเพชร  ศรีไสล
2. นางพรทิพย์  สายหล้า
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายประภากร  หลายพา
2. นายเลข  มัตนา
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
2. นายอนุทิตย์  แก้วลอย