สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.12 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  บุตรศรี
2. เด็กชายวชิรภัทร  บุ้งทอง
 
1. นายพิชัย  แพทย์เพียร