สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  ตรีเลิศพจน์กุล
2. นายภควัฒน์  สมบูรณ์
3. นายศุภมิตร  ศรีไทย
4. นายสรวงพิเชฐ  สุดถนอม
5. นายเศรษฐพงศ์  ผาละพรม
 
1. นางสาวจีรพรรณ  เจริญชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชานาอียา โยนา เอริก้า  อินเนียโก้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศุภลักษณ์
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์