สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.9 ทอง 13 1. นายดีระพล  ลานนท์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวดารกา  บุญกาญจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.45 ทอง 14 1. นางสาวกนกวรรณ  คณะมูล
2. นายวิรัตน์  ศรชัย
 
1. นางสาวดารกา  บุญกาญจน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพงษ์  เครือม่วง
2. นายอัฐสฎา  ธานี
 
1. นายสุวิทย์  เทียมทัด
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นายศรีถา  ชูชื่น