สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.16 เงิน 11 1. เด็กชายศุภชัย  เชื้อประทุม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  คณะมูล
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา