สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะไชย
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายวรกฤษ  พลศักดิ์
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 12 1. เด็กหญิงตะวัน  พันพิบูลย์
 
1. นายไมตรี  เหง้าเกษ