สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   วงษ์อินทร์
2. เด็กชายพีระ   แก่นคำ
3. เด็กหญิงอัมพกา   สมยา
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร