สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง 4 1. เด็กชายสัญชัย   ปากำทอง
2. เด็กชายอิสรภาพ  ปริกุนา
 
1. นายวิโรฒ   ยืนยง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธนพร  บทศรี
2. นางสาวภัทรียา  อุตมังค์
3. นายสมัค  ขันอารี
 
1. นางจรุงจิตต์  โลมรัตน์