หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

 

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1.  500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 2.  503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
3. 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 4.  504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
5. 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 6.  506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
7.  507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 8.  508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
9.  502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]