หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อ่างเก็บน้ำหน้าโรงเรียน 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อ่างเก็บน้ำหน้าโรงเรียน 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 128 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]