หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
-
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
-
-
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]